Menu
 • News paper
 • Video
 • Audio
 • CONTACT US
 • Jainam Jayati Shasanam   13 March 2018 8:43 PM

  પ્રભુના નામ પાછળનું રહસ્ય

  (૧) શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુ*
  સાથળમાં વૃષભનું ચિહ્ન હતું. ચૌદ સ્વપ્નમાં માતા મરૂદેવાએ પ્રથમ સ્વપ્ને વૃષભને જોયો. તથા ૧૮ કોડાકોડિ સાગરોપમ પછી કે પહેલા ધર્મની શરૂઆત કરી તેથી આદિનાથ પણ કહેવાય છે

  *(૨) શ્રી અજિતનાથ પ્રભુ*
  માતા વિજયારાણી, પિતા જિતશત્રુની સાથે સોગઠા બાજીમાં રમતા રાણી રાજાને જીતવા જ લાગી, હાર્યા નહિં. તેમ રાગાદિ શત્રુઓને પણ પ્રભુએ જીતી લીધા

  *(૩) શ્રી સંભવનાથ પ્રભુ*
  પ્રભુનો જન્મ થવાથી સર્વત્ર ધન-ધાન્ય પેદા થવા લાગ્યું-અછત-દુષ્કાળ નષ્ટ થયો અને સારાં લક્ષણોનો સંભવ છે માટે સંભવનામ પડ્યું

  *(૪) શ્રી અભિનંદન પ્રભુ*
  પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી ઈન્દ્રદેવ વારંવાર આવીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા અને કુળ નગરી રાજ્ય - સર્વ લોકો હર્ષ પામ્યા અભિનંદન આપવા લાગ્યા

  *(૫) શ્રી સુમતિનાથ પ્રભુ*
  માતાને એકવાર વિષમ ઘટનાનો ચુકાદો આપવામાં બુદ્ધિ સારી ઉપજી ઝઘડો શાંત થયો

  *(૬) શ્રી પદ્મપ્રભ સ્વામી પ્રભુ* 
  માતાને કમલ પત્રમાં સુવાની ઈચ્છા થઈ, અને પ્રભુ કમળની જેમ નિર્લેપ નિર્મોહ બન્યા

  *(૭) શ્રી સુપાર્શ્વનાથ પ્રભુ*
  માતાનાં બંને પડખા રોગથી વ્યાપ્ત હતાં પણ ઉદરમાં પધારતાં જ નિરોગી બન્યા સુવર્ણમય દેખાયા

  *(૮) શ્રી ચંદ્રપ્રભ સ્વામી*
  માતાને ચંદ્રના કિરણોનું રસપાન કરવાની ઈચ્છા થઈ અને શીતલતાનો અનુભવ થયો

  *(૯) શ્રી સુવિધિનાથ પ્રભુ*
  ગર્ભમાં શુભ ક્રિયાઓ કરવાના ભાવ થયા અને પ્રભુજી શુભ ક્રિયા કરનારા થયા

  *(૧૦) શ્રી શીતલનાથ પ્રભુ* 
  પિતાજીનો દાહજવર, માતાના હસ્ત સ્પર્શથી શાંત થઈ ગયો અને જગતના ત્રિવિધ તાપને પણ શાંત કર્યા

  *(૧૧) શ્રી શ્રેયાંસનાથ પ્રભુ* 
  કોઈક દેવસ્થાપિત શય્યાની પૂજા થતી પણ કોઈ ઉપભોગ ન કરી શકે માતાએ ઉપભોગ કરી તો પણ ગર્ભ પ્રભાવે કંઈ ન થયું ઉપરથી જગતનું કલ્યાણ થયું

  *(૧૨) શ્રી વાસુપૂજ્ય પ્રભુ*
  ઈન્દ્રે આવી વારંવાર રત્ન (ધન) ની વર્ષા કરી, અને પિતા વાસુદેવ ઉપરથી વાસુપૂજ્ય નામ પાડ્યું

  *(૧૩) શ્રી વિમલનાથ પ્રભુ*
  માતાના તન-મન ગર્ભથી નિર્મળ થયા અને પ્રભુએ વિમલ બુદ્ધિથી કર્મ મળનો નાશ કર્યો

  *(૧૪) શ્રી અનંતનાથ પ્રભુ*
  માતાએ અનંત મણિ રત્નોની સ્વપ્નમાં માળા જોઈ અને અનંતગાંઠના દોરા કરી બાંધ્યા, લોકોના તાવ વગેરે દૂર થયું. પ્રભુએ રત્નત્રયીની અનંત આરાધના કરી.

  *(૧૫) શ્રી ધર્મનાથ પ્રભુ*
  માતા વધારે ધર્મ ઉપર પ્રીતિ - પ્રેમવાળા થયા પ્રભુને ધર્મનો સહજ સ્વભાવ હતો

  *(૧૬) શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુ*
  દેશમાં રહેલા સર્વ રોગો ઉપદ્રવો ગર્ભસમયે દૂર થયાં, સર્વત્ર શાંતિ ફેલાઈ.

  *(૧૭) શ્રી કુંથુનાથ પ્રભુ*
  સ્વપ્નમાં રત્નનો મોટો સ્તૂપ (થાંભલો) જોયો, શત્રુઓ કુંથુ જેવા નાના થઈ ગયા અને નાના નાના સૂક્ષ્મ જીવોની જયણા દેશમાં પ્રવર્તી

  *(૧૮) શ્રી અરનાથ પ્રભુ*
  સ્વપ્નમાં રત્નમય ચક્ર (આરો) તથા સ્તૂપ જોયા, અને વંશની વિશેષ વૃદ્ધિ થઈ.

  *(૧૯) શ્રી મલ્લિનાથ પ્રભુ*
  માતાએ છએ ઋતુના ફૂલોની શય્યામાં સુવાનો દોહદ, દેવોએ પૂર્ણ કર્યો તથા પ્રભુએ મોહાદિ મલ્લો જીત્યા હોવાથી.

  *(૨૦) શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામી*
  માતાને ઉત્તમ વ્રતો પાલન કરવાની ઈચ્છા થઈ, અને બાર વ્રતો પાલન કરવા લાગ્યા.

  *(૨૧) શ્રી નમિનાથ પ્રભુ*
  માતાને કિલ્લા ઉપર ફરતા જાઈને શત્રુઓ માતાનું તેજ સહન કરી શક્યા નહિ, નમી ગયા અને પ્રભુએ પણ રાગ-દ્વેષને નમાવી દીધેલા.

  *(૨૨) શ્રી નેમિનાથ પ્રભુ(અરિષ્ટ)*
  માતાએ સ્વપ્નમાં અરિષ્ટ-કાળારત્નને જોયું, ઉજળતું ચક્ર જોયું, અને પ્રભુ કર્મનો નાશ કરવામાં ધર્મ ચક્રની ધારા સમાન હોવાથી.

  *(૨૩) શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ*
  રાજાની શય્યા પાસેથી માતાએ સર્પને ડસ્યા વિના જતો જોયો

  *(૨૪) શ્રી વર્ધમાન (મહાવીર) સ્વામી*
  રાજ્ય ભંડારમાં ધન-ધાન્ય ઋદ્ધિ - સિદ્ધિ વધવા જ લાગી. યશ-કીર્તિથી
  માતા - પિતા પણ વુદ્ધિ પામ્યા, અને પ્રભુજી નિર્ભય અડગ અને પરાક્રમી થયા.


  STAY CONNECTED

  FACEBOOK
  TWITTER
  YOUTUBE