Menu
 • News paper
 • Video
 • Audio
 • CONTACT US
 • Jainam Jayati Shasanam   12 June 2017 8:14 PM

  જિનાલય વર્ષગાંઠ

  આવતી કાલે જેઠ વદ ૪થ એ નીચેના જિનાલય ની ધજા-વર્ષગાંઠ તિથિ છે.

  અમદાવાદ

  શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામી જિનાલય
  નવપદ સોસાયટી, પાલડી 
  વિકાસ ગૃહ સામે વિ સં ૨૦૬૨ 

  આકાશદીપ જૈન સંઘ
  શ્રી વાસુપૂજ્ય સ્વામી
  આકાશદીપ એપાર્ટમેન્ટ 
  અખબારનગર પાસે

   


  STAY CONNECTED

  FACEBOOK
  TWITTER
  YOUTUBE